Mokymai

VADOVAMS

  • Jaučiatės išsekę? Galbūt net perdegę? Nežinote, ko norite arba pasimetėte prioritetuose? O gal tiesiog ką ir kaip darote jau nebedžiugina, jaučiatės nemotyvuoti, norite pokyčio, aiškios krypties sau ir komandai? Arba ieškote idėjų, naujo požiūrio į savo veiklą?

Mano pasiūlymas:The Passion Test for business“ + asmeninės konsultacijos išsikeliant tikslus, pasiruošiant veiksmų planą bei palaikymas jį įgyvendinant

Mokymų temos ir turinys yra adaptuojamos, priklausomai nuo problemos, kurią sprendžia įmonė.

DARBUOTOJAMS

  • Norite pažadinti savo darbuotojų vidinę motyvaciją? Padėti jiems rasti savo “kodėl” įmonės misijoje, tiksluose? Norite turėti darbuotojus, kurie yra įmonės „partneriai“, ambasadoriai?

Mano pasiūlymas (1):The Passion Test for business“ skirtas komandai 

  • Norite padėti savo darbuotojams išmokti tvarkytis su nuolatine įtampa, stresu, kurį patiria atliekant savo kasdienines užduotis? Norite paskatinti jų autentiškumą, drąsą prisidėti savo idėjomis prie įmonės veiklos, kuriamos vertės? O gal norite, kad Jūsų darbuotojai išmoktų  prisiimti atsakomybę siekti rezultatų, būti pastebėtais savo pačių iniciatyva vietoj “laukti ir tikėtis išorinės motyvacijos”?

Mano pasiūlymas (2): Mokymai ir asmeninės konsultacijos darbuotojų asmeniniam augimui, sąmoningumui, atsakomybės prisiėmimui.

Pateikiu keletą galimų mokymų pavyzdžių:

Kaip energiją iš „bijau suklysti“ nukreipti į „darysiu geriausia, ką galiu padaryti“?

 

Didžiausia baimė, kuri stabdo darbuotojus būti proaktyviais darbe, tai - baimė suklysti, baimė būti neigiamai įvertintu. Didžioji dalis energijos ir dėmesio iššvaistoma „savęs apsaugojimui, gynybai“, vietoj to, kad leisti sau augti, tobulėti, atrasti savo stipriąsias puses, jas įdarbinti ir džiaugtis savo pasiekimais bei kurti vertę įmonėje.

 

 

Mokymų tikslas

Skatinti darbuotojų proaktyvumą kuriant didesnę vertę įmonėje ir didesnį darbuotojo pasitikėjimą savimi.

 

Mokymų nauda

Didesnis darbuotojo pasitikėjimas savimi, savo vidinio potencialo atskleidimas vertės kūrimui įmonėje įgalinus drąsą veikti, didesnis pasitenkinimas savo pasiekimais.

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams.

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Sužinosi, kas yra kritikos baimės šaknys.

Susitiksi su didžiausiu savęs kritiku.

Abejones savimi paversi vidine išmintimi ir ramybe.

Išmoksi susitikti su savo baime ir ją atpalaiduoti praktiškai.

Galėsi rinktis, kaip nori reaguoti ateityje.

Jausi daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo savimi.

 

Kaip nepamiršti džiaugtis ir siekti geriausio rezultato?

 

Budizmo filosofija yra apie kasdienę praktiką būti sąmoningu: mintimis, kalba, veiksmais. Apie matymą dalykų kokie jie yra, o ne per savo asmenines interpretacijas, nuotaiką. Kasdieninės praktika padeda priimti sprendimus blaivia galva, kuria draugišką ir pagarbią vienas kitam atmosferą.

 

Mokymų tikslas

Skatinti sąmoningumą kasdieninėje veikloje, mokintis priimti sprendimus išmintingai, o ne emocingai.

Mokymų nauda

Kitu kampu pasižiūrėti į probemų sprendimo būdus, rasti naujų idėjų, įžvalgų

Daugiau prasmės kasdieninėje veikloje

Kuriama aukštu sąmoningumu pagrįsta organizacinė kultūra

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Sužinosi, kas nuodija tavo protą ir neleidžia priimti išmintingus, iš vidinės ramybės sprendimus

Naujai pervertinsi savo elgesį, veiksmus, prasmę to, ką darai

Sužinosi, kaip priimti sprendimus iš ramaus proto

Išmoksi savistabos, atsipalaidavimo technikų

Turėsi budizmo filosofija paremtą taisyklių ir principų rinkinį, kurį asmeniškai dalinai arba visiškai galėsi taikyti savo kasdieniniame gyvenime siekdamas didesnės sėkmės

 

Visos išorinės motyvacijos priemonės turi „galiojimo terminą“.

 

Kartą susitikimo su vienu darbuotoju metu jo paklausiau, kas tave darbe motyvuoja? Atsakymas buvo nuoširdus ir kartu šokiruojantis: „Nežinau. Manau, kad čia vadovo reikalas išsiaiškinti, kas mane motyvuoja ir motyvuoti“. Ir kaip dažnai vis tik kiekvienas mūsų laukiame kažko, kas mus motyvuotų. Kartais tiesiog žodžio, kartais didesnio atlyginimo, kartais kito darbo pasiūlymo ir pan. Ir šis bėgimo maratonas niekada neturi finišo, nes viduje jaučiame nuolatinį alkį.

 

 

Mokymų tikslas

Išsiaiškinti, kas yra tai, kas mane „veža“,„uždega“ ir prisiimti atsakomybę už savo motyvaciją veikti

Mokymų nauda

Susigrąžinsi visą galią būti laimingu nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams.

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Bauginančią „atsakomybę“ versime į „įgalinančią“ atsakomybę

Išsiaiškinsime, kas yra tavo „arkliukas“ gyvenime, kas tave motyvuoja

Žinosi, ko nori ir kokie yra pirmieji žingsniai vidinio pasitenkinimo link

Gausi įkvėpimo ir pajusi savo vidinę galią

 

Kaip dažnai reaguoji į išsakytas pastabas kaip į kritiką? Kaip dažnai pyksti ant savęs, kad „nesusivaldei“? O gal vengi tam tikrų darbų, nes bijai suklysti? Gal patiri įtampą bendraudamas su klientais, vadovu, darbuotojais, kolegomis? Galbūt jauti nuolatinį nerimą nespėti laiku?

Tokios ir panašios situacijos kelia daug nemalonių jausmų. Jausmai trukdo priimti racionalius sprendimus. Jausmai visada meluoja ir jie trukdo situaciją įvertinti blaiviai, nešališkai.

Niekas mūsų nemokė, kaip elgtis su savo jausmais. Vietoj to, kad slopinti ir turėti viduje tiksinčią bombą, juos galima tiesiog atpalaiduoti. Tuomet keičiasi mūsų vidinė būsena, keičiasi santykis su aplinka, keičiasi sprendimai, keičiasi ir rezultatas.

 

 

Mokymų tikslas

Išmokti atpalaiduoti emocijas esant bet kokiai situacijai darbe ir gyvenime

Mokymų nauda

Praktiškai išmoksi atpalaiduoti jausmus, ko pasekoje keisis požiūris į tą pačią situaciją. Sprendimus galėsi priimti ne vadovaudamasis jausmais, impulsyviai, o nešališkai, įvertinant situaciją iš kitos perspektyvos. Lengviau ir paprasčiau atliksi užduotis, gerės santykis su aplinka, keisis darbo rezultatas

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val., 1 - 2 dienos

 

Mokymų metu

Susipažinsi su jausmais ir jų kilme

Nustatysi, kokiose gyvenimo situacijose, kokius jausmus dažniausiai patiri

Pamatysi, kur jausmų skalėje gali pakilti ir ką reikia dėl to daryti

Praktiškai patirsi emocijų paleidimo techniką ir jos naudą

Išmoksi išeiti iš užburto jausmų rato

 

Jeigu nori eiti greitai – eik vienas, jei nori eiti ilgai – eik kartu.

Nuo senų senovės žmonės buriasi į būrius, bendruomenes, šeimas, nes taip paprasčiau ir lengviau išgyventi, o ir smagiau. Tiesa, minusas būti būryje yra tas, kad reikia taikytis prie kitų žmonių, o tai dažnai žeidžia asmeninį ego. Reikia ieškot susitarimo, kompromiso, prisitaikyti, paklausti kito žmogaus nuomonės, būti atviram pokyčiui, naujom idėjom.

 

Mokymų tikslas

Suprasti komandos svarbą, pažinti komandos narius kaip atskiras asmenybes, rasti tinkamiausią būdą bendradarbiavimui

Mokymų nauda

Po mokymų bus lengviau ir paprasčiau priimti kito žmogaus kitoniškumą, turėsi mažiau noro kažką kitame keisi ar „pataisyti“. Išmoksi nukreipti dėmesį į tikslą, o ne kelyje pasitaikančius „akmenukus“.

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Geriau pažinsi kolegą, save, suprasi, kad kito kitoniškumas gali būti gerbtinas. Susipažinsi su komandos formavimosi stadijomis. Išmoksi bene veiksmingiausio bendravimo modelio. Įprasi sau kaskart priminti galutinį tikslą.

 

Dažnai žodį „atsakomybė“ girdime kontekste apie savo pareigas, kurias turime, privalome atlikti.  Dažnai „atsakomybę“ perkeliame kitiems už tai, ko neturime, ko negauname, kur jaučiamės, kad mumis turėjo, bet nepasirūpino. Taigi atsakomybę daliname į „mano“ ir „tavo“. Jeigu tas „kažkas“ atsakomybės neprisiima, mes jaučiame pyktį, frustraciją, nepasitenkinimą, nusivylimą, bejėgiškumą.

O ką jeigu pradėtume formuluoti klausimą: ką AŠ galiu padaryti, kad kitas žmogus padarytų tai, ko aš noriu? Ir niekada niekada nepamiršti šio klausimo, kaip pačio pirmojo, kurį sau užduodame: „o ką AŠ galiu padaryti?“.

 

 

Mokymų tikslas

Suvokti asmeninę atsakomybę absoliučiai viskam, kas vyksta mūsų gyvenime ir vietoj pasyvaus vaidmens užimti proaktyvųjį, tą, kuris suteikia energijos, o ne slopina

 

Mokymų nauda

Pirmiausia turėsi daugiau energijos ir galios veikti kasdienoje. Jausi daugiau įkvėpimo, nes pamatysi didesnį galimybių lauką veikti ir turėti, nei manei turįs iki šiol

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Pirmiausia praplėsi „atsakomybės“ suvokimo sąvoką. Pamatysi, kad nėra išorėje nieko, kas gali būti apkaltintas dėl to, kad kažko neturi ar nevyksta taip, kaip tu nori. Taip pat aiškiai pajausi, kad kaltinimas tau visiškai nepadeda, o priešingai – kuria daug neigiamų jausmų ir kančios. Taigi galėsi rinktis, kaip nori reaguoti ir visiškai išsilaisvinti iš iliuzijos apie tai, kad kažkas kažką privalo, atpalaiduoti visus su įtampa susijusius jausmus ir veikti su lengvumu, įkvėpimu. Pamatysi daugiau galimybių turėti tai, ko nori, nei jų matei iki šiol.

 

Gyvenime, pilname skubos, dažnai pamirštame „kvėpuoti“. Ramiai, tolygiai, sąmoningai. Dalyvaujame tarsi amžinose lenktynėse, kurios galiausiai skatina išsekimą, perdegimą, nuovargį, apatiją ir pan. Veikiame automatiškai pagal išmoktas programas, modelius, kurie yra patapę mūsų įsitikinimais, vertybėmis. Pradedame tapatintis su savo mintimis, jausmais, istorijomis, todėl ir išgyvename skausmą, patiriame kančią, kai mūsų sukurtas pasaulis pradeda griūti. Jaučiame grėsmę, baimę, pyktį, jaučiame poreikį kovoti, stengtis, ginti savo „tiesą“.

O anksčiau ar vėliau viskas griūna, kas yra netikra, kas yra sukurta proto, kas yra tik miražas dykumoje.

 

 

Mokymų tikslas

Išmokti būti stebėtoju savo minčių, jausmų, elgesio, reakcijų. Atpažinti senas programas ir nebesitapatinti su jomis. Stebint savo kūną, kūno pojūčius, leisti įtampoms atsipalaiduoti ir plaukti pasroviui, o ne prieš srovę.

 

Mokymų nauda

Išmokti atsipalaiduoti, išmokti stebėti savo mintis, jausmus, reakcijas, kūno pojūčius ir leisti viskam nurimti, pailsėti, „restartuotis“ po įtemptos dienos ar situacijų. Išmokti būti savo reakcijų šeimininku.

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Susipažinsime su įvairiomis meditacijos rūšimis. Praktiškai išbandysime įvairias atsipalaidavimo – meditacijos praktikas, kuomet kiekvienas galės išsirinkti sau tinkamiausią.

 

Skambinkite telefonu
arba

Užpildykite ir pateikite užklausą internetu.

Scroll to Top