Mokymai

POKYTIS, Į KURĮ VEDU KOMANDĄ

  • darnesnius santykius kolektyve paremtus bendradarbiavimu; empatijos jausmu kolegoms, aplinkai; siekiu spręsti situaciją vietoj ginčytis, kaltinti ir kovoti; būti proaktyviu inicijuojant teigiamus pokyčius;
  • padedu įtvirinti asmeninį pozityvą, atrasti vidinę motyvaciją su laimę kuriančiais įpročiais.

 

Dar 2012 metais rinkdamasi magistrinio darbo temą, pasirinkau tuomet Lietuvoje dar nelinksniuojamą – laimės darbe temą. Atlikau tyrimą Lietuvos mastu siekiant suprasti, kaip Lietuvos įmonių vadovai ir darbuotojai supranta laimę darbe, kas juos motyvuoja. Ši tema man labai rūpėjo asmeniškai, buvo labai smalsu suprasti, kodėl esant tomis pačiomis sąlygomis, vieni esame labiau motyvuoti, kiti mažiau.  Panirau į šią temą visa galva ir likau joje aktyvi iki šiol. 

Daugiau nei 15 metų praleidau dirbdama įmonėse, todėl man puikiai pažįstamas organizacijos vidus iš įvairių pozicijų. Buvau darbuotoja, vadove, taip pat dirbau įmonės pasitikėjimo žmogaus („psichologės“) pozicijoje. Taigi pažįstami iššūkiai, su kuriais susiduria organizacija motyvuodama savo darbuotojus.

 

Šiandien mano vedamų mokymų tikslas – laimingi žmonės, motyvuoti, įkvėpti, atradę prasmę tame, ką daro, prisiimantys atsakomybę už rezultatą, kurį turi – finansinį, atmosferos darbe, galimybių. Todėl pirmiausia kreipiu dėmesį į pačio žmogaus atsakomybę savo mintims, savo elgesiui, reakcijoms ir jausmams. Kai žmogus aiškiai suvokia savo atsakomybę, užuot kaltinęs aplinką ar save, pykdamas ar bijodamas, jis gali priimti sprendimą aiškiau komunikuoti, siūlyti sprendimus, ieškoti galimybių siekiant įgyvendinti savo ir įmonės tikslus.

Mano vedami mokymai

Išsamus programos aprašymas šioje nuorodoje: "The Passion Test" kolektyvui

Visos išorinės motyvacijos priemonės turi „galiojimo terminą“.

 

Kartą susitikimo su vienu darbuotoju metu jo paklausiau, kas tave darbe motyvuoja? Atsakymas buvo nuoširdus ir kartu šokiruojantis: „Nežinau. Manau, kad čia vadovo reikalas išsiaiškinti, kas mane motyvuoja ir motyvuoti“. Ir kaip dažnai vis tik kiekvienas mūsų laukiame kažko, kas mus motyvuotų. Kartais tiesiog žodžio, kartais didesnio atlyginimo, kartais kito darbo pasiūlymo ir pan. Ir šis bėgimo maratonas niekada neturi finišo, nes viduje jaučiame nuolatinį alkį.

 

 

Mokymų tikslas

Išsiaiškinti, kas yra tai, kas mane „veža“,„uždega“ ir prisiimti atsakomybę už savo motyvaciją veikti

Mokymų nauda

Susigrąžinsi visą galią būti laimingu nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams.

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Bauginančią „atsakomybę“ versime į „įgalinančią“ atsakomybę

Išsiaiškinsime, kas yra tavo „arkliukas“ gyvenime, kas tave motyvuoja

Žinosi, ko nori ir kokie yra pirmieji žingsniai vidinio pasitenkinimo link

Gausi įkvėpimo ir pajusi savo vidinę galią

 

Kaip dažnai reaguoji į išsakytas pastabas kaip į kritiką? Kaip dažnai pyksti ant savęs, kad „nesusivaldei“? O gal vengi tam tikrų darbų, nes bijai suklysti? Gal patiri įtampą bendraudamas su klientais, vadovu, darbuotojais, kolegomis? Galbūt jauti nuolatinį nerimą nespėti laiku?

Tokios ir panašios situacijos kelia daug nemalonių jausmų. Jausmai trukdo priimti racionalius sprendimus. Jausmai visada meluoja ir jie trukdo situaciją įvertinti blaiviai, nešališkai.

Niekas mūsų nemokė, kaip elgtis su savo jausmais. Vietoj to, kad slopinti ir turėti viduje tiksinčią bombą, juos galima tiesiog atpalaiduoti. Tuomet keičiasi mūsų vidinė būsena, keičiasi santykis su aplinka, keičiasi sprendimai, keičiasi ir rezultatas.

 

 

Mokymų tikslas

Išmokti atpalaiduoti emocijas esant bet kokiai situacijai darbe ir gyvenime

Mokymų nauda

Praktiškai išmoksi atpalaiduoti jausmus, ko pasekoje keisis požiūris į tą pačią situaciją. Sprendimus galėsi priimti ne vadovaudamasis jausmais, impulsyviai, o nešališkai, įvertinant situaciją iš kitos perspektyvos. Lengviau ir paprasčiau atliksi užduotis, gerės santykis su aplinka, keisis darbo rezultatas

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val., 1 - 2 dienos

 

Mokymų metu

Susipažinsi su jausmais ir jų kilme

Nustatysi, kokiose gyvenimo situacijose, kokius jausmus dažniausiai patiri

Pamatysi, kur jausmų skalėje gali pakilti ir ką reikia dėl to daryti

Praktiškai patirsi emocijų paleidimo techniką ir jos naudą

Išmoksi išeiti iš užburto jausmų rato

 

Gyvenime, pilname skubos, dažnai pamirštame „kvėpuoti“. Ramiai, tolygiai, sąmoningai. Dalyvaujame tarsi amžinose lenktynėse, kurios galiausiai skatina išsekimą, perdegimą, nuovargį, apatiją ir pan. Veikiame automatiškai pagal išmoktas programas, modelius, kurie yra patapę mūsų įsitikinimais, vertybėmis. Pradedame tapatintis su savo mintimis, jausmais, istorijomis, todėl ir išgyvename skausmą, patiriame kančią, kai mūsų sukurtas pasaulis pradeda griūti. Jaučiame grėsmę, baimę, pyktį, jaučiame poreikį kovoti, stengtis, ginti savo „tiesą“.

O anksčiau ar vėliau viskas griūna, kas yra netikra, kas yra sukurta proto, kas yra tik miražas dykumoje.

 

 

Mokymų tikslas

Išmokti būti stebėtoju savo minčių, jausmų, elgesio, reakcijų. Atpažinti senas programas ir nebesitapatinti su jomis. Stebint savo kūną, kūno pojūčius, leisti įtampoms atsipalaiduoti ir plaukti pasroviui, o ne prieš srovę.

 

Mokymų nauda

Išmokti atsipalaiduoti, išmokti stebėti savo mintis, jausmus, reakcijas, kūno pojūčius ir leisti viskam nurimti, pailsėti, „restartuotis“ po įtemptos dienos ar situacijų. Išmokti būti savo reakcijų šeimininku.

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Susipažinsime su įvairiomis meditacijos rūšimis. Praktiškai išbandysime įvairias atsipalaidavimo – meditacijos praktikas, kuomet kiekvienas galės išsirinkti sau tinkamiausią.

 

Kaip nepamiršti džiaugtis ir siekti geriausio rezultato?

 

Budizmo filosofija yra apie kasdienę praktiką būti sąmoningu: mintimis, kalba, veiksmais. Apie matymą dalykų kokie jie yra, o ne per savo asmenines interpretacijas, nuotaiką. Kasdieninės praktika padeda priimti sprendimus blaivia galva, kuria draugišką ir pagarbią vienas kitam atmosferą.

 

Mokymų tikslas

Skatinti sąmoningumą kasdieninėje veikloje, mokintis priimti sprendimus išmintingai, o ne emocingai.

Mokymų nauda

Kitu kampu pasižiūrėti į probemų sprendimo būdus, rasti naujų idėjų, įžvalgų

Daugiau prasmės kasdieninėje veikloje

Kuriama aukštu sąmoningumu pagrįsta organizacinė kultūra

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Sužinosi, kas nuodija tavo protą ir neleidžia priimti išmintingus, iš vidinės ramybės sprendimus

Naujai pervertinsi savo elgesį, veiksmus, prasmę to, ką darai

Sužinosi, kaip priimti sprendimus iš ramaus proto

Išmoksi savistabos, atsipalaidavimo technikų

Turėsi budizmo filosofija paremtą taisyklių ir principų rinkinį, kurį asmeniškai dalinai arba visiškai galėsi taikyti savo kasdieniniame gyvenime siekdamas didesnės sėkmės

 

Jeigu nori eiti greitai – eik vienas, jei nori eiti ilgai – eik kartu.

Nuo senų senovės žmonės buriasi į būrius, bendruomenes, šeimas, nes taip paprasčiau ir lengviau išgyventi, o ir smagiau. Tiesa, minusas būti būryje yra tas, kad reikia taikytis prie kitų žmonių, o tai dažnai žeidžia asmeninį ego. Reikia ieškot susitarimo, kompromiso, prisitaikyti, paklausti kito žmogaus nuomonės, būti atviram pokyčiui, naujom idėjom.

 

Mokymų tikslas

Suprasti komandos svarbą, pažinti komandos narius kaip atskiras asmenybes, rasti tinkamiausią būdą bendradarbiavimui

Mokymų nauda

Po mokymų bus lengviau ir paprasčiau priimti kito žmogaus kitoniškumą, turėsi mažiau noro kažką kitame keisi ar „pataisyti“. Išmoksi nukreipti dėmesį į tikslą, o ne kelyje pasitaikančius „akmenukus“.

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Geriau pažinsi kolegą, save, suprasi, kad kito kitoniškumas gali būti gerbtinas. Susipažinsi su komandos formavimosi stadijomis. Išmoksi bene veiksmingiausio bendravimo modelio. Įprasi sau kaskart priminti galutinį tikslą.

 

Dažnai žodį „atsakomybė“ girdime kontekste apie savo pareigas, kurias turime, privalome atlikti.  Dažnai „atsakomybę“ perkeliame kitiems už tai, ko neturime, ko negauname, kur jaučiamės, kad mumis turėjo, bet nepasirūpino. Taigi atsakomybę daliname į „mano“ ir „tavo“. Jeigu tas „kažkas“ atsakomybės neprisiima, mes jaučiame pyktį, frustraciją, nepasitenkinimą, nusivylimą, bejėgiškumą.

O ką jeigu pradėtume formuluoti klausimą: ką AŠ galiu padaryti, kad kitas žmogus padarytų tai, ko aš noriu? Ir niekada niekada nepamiršti šio klausimo, kaip pačio pirmojo, kurį sau užduodame: „o ką AŠ galiu padaryti?“.

 

 

Mokymų tikslas

Suvokti asmeninę atsakomybę absoliučiai viskam, kas vyksta mūsų gyvenime ir vietoj pasyvaus vaidmens užimti proaktyvųjį, tą, kuris suteikia energijos, o ne slopina

 

Mokymų nauda

Pirmiausia turėsi daugiau energijos ir galios veikti kasdienoje. Jausi daugiau įkvėpimo, nes pamatysi didesnį galimybių lauką veikti ir turėti, nei manei turįs iki šiol

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams, vadovams

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Pirmiausia praplėsi „atsakomybės“ suvokimo sąvoką. Pamatysi, kad nėra išorėje nieko, kas gali būti apkaltintas dėl to, kad kažko neturi ar nevyksta taip, kaip tu nori. Taip pat aiškiai pajausi, kad kaltinimas tau visiškai nepadeda, o priešingai – kuria daug neigiamų jausmų ir kančios. Taigi galėsi rinktis, kaip nori reaguoti ir visiškai išsilaisvinti iš iliuzijos apie tai, kad kažkas kažką privalo, atpalaiduoti visus su įtampa susijusius jausmus ir veikti su lengvumu, įkvėpimu. Pamatysi daugiau galimybių turėti tai, ko nori, nei jų matei iki šiol.

 

Kaip energiją iš „bijau suklysti“ nukreipti į „darysiu geriausia, ką galiu padaryti“?

 

Didžiausia baimė, kuri stabdo darbuotojus būti proaktyviais darbe, tai - baimė suklysti, baimė būti neigiamai įvertintu. Didžioji dalis energijos ir dėmesio iššvaistoma „savęs apsaugojimui, gynybai“, vietoj to, kad leisti sau augti, tobulėti, atrasti savo stipriąsias puses, jas įdarbinti ir džiaugtis savo pasiekimais bei kurti vertę įmonėje.

 

 

Mokymų tikslas

Skatinti darbuotojų proaktyvumą kuriant didesnę vertę įmonėje ir didesnį darbuotojo pasitikėjimą savimi.

 

Mokymų nauda

Didesnis darbuotojo pasitikėjimas savimi, savo vidinio potencialo atskleidimas vertės kūrimui įmonėje įgalinus drąsą veikti, didesnis pasitenkinimas savo pasiekimais.

 

Mokymai skirti

Skirta įmonės darbuotojams.

Galima mokymų trukmė 4 – 8 val.

 

Mokymų metu

Sužinosi, kas yra kritikos baimės šaknys.

Susitiksi su didžiausiu savęs kritiku.

Abejones savimi paversi vidine išmintimi ir ramybe.

Išmoksi susitikti su savo baime ir ją atpalaiduoti praktiškai.

Galėsi rinktis, kaip nori reaguoti ateityje.

Jausi daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo savimi.

 

Skambinkite telefonu
arba
Užpildykite ir pateikite užklausą internetu
Scroll to Top